Skip to main content

Tájékoztató a kiválasztásért felelős munkatársaknak és személyzeti tanácsadó ügynökségeknek

A Cargill, Inc. és annak társult vállalkozásai és leányvállalatai (együttesen a „Cargill”) rendelkeznek belső toborzási részleggel. Időről időre előfordulhat azonban, hogy a Cargill ennek a saját egységnek a tevékenységét munkaerőkölcsönzőcégektől, munkaközvetítőktől és személyzeti tanácsadó cégektől (a továbbiakban „Ügynökség”) <>kapott segítséggel egészíti ki. Az Ügynökségeknek ezennel kifejezetten előírjuk, hogy NEM fordulhatnak közvetlenül a Cargill alkalmazottaihoz azzal a céllal, hogy jelölteket mutassanak be: a Cargill toborzó csapatainak vagy a Cargill egyéb meghatalmazott munkatársainak MINDEN jelöltet a felvételért felelős vezetőknek kell bemutatniuk.

A Cargill – valamennyi fél érdekeinek védelme érdekében – kéretlen önéletrajzokat csak közvetlenül a jelöltektől fogad el, más forrásból nem. A Cargillnak küldött minden kéretlen önéletrajz, így a Cargill levelezési címére, faxgépére vagy e-mail-címére, közvetlenül Cargill-alkalmazottaknak vagy a Cargill önéletrajz-adatbázisába küldöttek a Cargill tulajdonának minősülnek. A Cargill a kéretlen önéletrajz beérkezése nyomán létrejövő semmilyen foglalkoztatásért NEM fizet díjat. A Cargill minden olyan jelölt esetében, akivel kapcsolatban az adott Ügynökség kéretlen önéletrajzot küldött, úgy veszi, hogy a jelöltet az Ügynökség mindenféle költségtől vagy díjtól mentesen ajánlotta.

Az Ügynökségnek előzetes írásos jóváhagyást kell szereznie a Cargill toborzási szervezeti egységétől az önéletrajzok beküldéséhez, és azt követően csak érvényes, mindegyik fél által aláírt szolgáltatási szerződés keretében és konkrét álláslehetőségre küldhet be önéletrajzot. A Cargill nem fizet díjat annak az Ügynökségnek, amely nem rendelkezik ilyen megállapodással.

Az ügynökségi megállapodások csak írásos formában és abban az esetben érvényesek, ha a Cargill tisztviselője vagy a Cargill tisztviselőjének megbízottja aláírta őket. Más Cargill-alkalmazott nem jogosult a Cargill nevében az Ügynökségek jelöltjeinek foglalkoztatásával kapcsolatos megállapodást kötni. A Cargill ezennel kifejezetten elutasít és elvet mindennemű felelősséget a hallgatólagos beleegyezésen, jelölttel való tárgyaláson, teljesítésen, valamint a Cargill-tisztviselő aláírásán kívül bármi máson alapulóan elfogadottnak vélt minden megállapodásból eredően.

Thrive